13.06.2019 - Bodrum'un Haber Portalı

DENİZCİLERDEN BAKAN ERSOY’A KİSSEBÜKÜ ÇAĞRISI

  • 09 Ocak 2019
DENİZCİLERDEN BAKAN ERSOY’A KİSSEBÜKÜ ÇAĞRISI

Bodrum Denizciler Derneği, son günlerde yeniden gündeme gelen Kissebükü Adalıyalı bölgesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Toplantıda konuşan dernek Başkanı Mustafa Demiröz, “Bütün mücadelemiz sayın Turizm Bakanına karşı yapılmaktadır” dedi. Demiröz ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a çağrıda bulunarak, “Sayın Bakan gelin bu yanlıştan dönün. Bu yapılacak olan yanlışın telafisi yok. Gelin bu güzellikleri bozmayalım” diye konuştu. 

2005’ten beri devam eden Gökova Körfezi’nde bulunan Kissebükü ve Adalıyalı koyları ile ilgili tartışmalar, bölgeyle ilgili İmar Planlarının Çevre İl Müdürülüğü’nde askıya çıkarılmasıyla yeniden alevlenmişti. Bodrum Denizciler Derneği de konu ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. 

Bugün öğleden sonra İskele Meydanı’ndaki Bodrum Denizciler Derneği’nde gerçekleştirilen basın açıklamasına, CHP Bodrum Belediye Başkan Aday Adayı Ali Öztürk, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 

Toplantıda konuşan dernek başkanı Mustafa Demiröz, süreci şöyle özetledi: 

“Bütün denizcilerin ve Bodrum’un yakından bildiği bölgede 2005 yılında Turizm Bakanlığının turistik tesis yapılması amacıyla tahsise çıktı ve 3 ayrı firma turistik yapmak için tahsis aldı. Fakat alanın özelliği ve hassasiyeti dolayısıyla bu alanın korunması için karşı çıkış ve dava süreci başladı. Bu süre 2005’ten bu yana devam ediyordu. Bu tahsisler dava konusu edildiğinde mahkeme Türkiye genelinde bu tahsisleri iptal etmiştir. Mahkemenin iptaline istinaden Turizm Bakanlığı da resmi yazışmalarla ve meclise verilen soru önergelerine istinaden tahsislerin iptal edildiğini belirtmişti. Bütün bu gelişmelere rağmen çıkarılan Turizm Teşvik Kanunu ile tahsislerini sürdürme isteği olan bir tane firma, Ersoy Otelcilik firması Adalıyalı bölgesinde bu tahsisini bugünlere kadar devam ettirme gayreti içerisinde oldu.” 

Konunun nasıl tekrar gündeme geldiği üzerine de konuşan Demiröz, “Bu tesis için yapılmış olan 1/100.000’lik, 1/25.000’lik, 1/5.000’lik ve 1/1.000’lik planların dava konusu edilip 10 Ekim 2018’de mahkemenin kararına istinaden 1/1000’lik ve 1/5000’lik planlar iptal edildi. Firma Kasım ayında yeni bir planlama yaparak bunu Muğla İl Çevre Müdürlüğünde askıya çıkardı. Bu planlamada görüyoruz ki bu firmanın sahibi olan sayın Turizm Bakanı hem tahsisini devam ettirmek, hem de bu tahsise ilave olarak, 95 dönüm alana ilave olarak 25 dönüm daha ek tahsis alanı istiyor. Bu planlar askıya çıktığında biz Denizciler Derneği olarak ve Deniz Ticaret Odası olarak itirazlarımızı yaptık. Süreç devam ediyor. 28 Aralık’ta bu planlar askıdan indi. 60 günlük süre içerisinde bir cevap verilecek veya verilmezse bu planlar tekrar dava konusu edilecek.” 

Bölgede yapılan bilirkişi incelemelerinde ÇED incelemesi yapılmalıdır yönünde rapor çıktığını da savunan Demiröz, sözlerine şöyle devam etti: 

“Burada yapılacak tesisler için Muğla Valiliğince verilmiş olan Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) raporu gerekli değildir kararına karşı da bir dava açılmıştı. Bu davanın da sürdüğünü söyleyeyim. Bu davada dikkat çekici bir husus var. Bu dava için daha önce bir bilirkişi tespiti yapılmıştı. Bu bilirkişi heyetinin vermiş olduğu fevkalade olumlu rapor maalesef davalı tarafından yapılan itiraz sonunda yeni bir bilirkişi raporu istendi. Yeni bir bilirkişi heyeti tekrar bir rapor hazırladı. Bu dava şu anda sürmekte. Bizim açımızdan sevindirici olan tarafı bu bilirkişi de daha önceki bilirkişiye paralel yönde rapor verdi. Bu tahsise ve orada yapılmak istenen tesise sadece biz değil, bilirkişi incelemesini yapan profesörler, doçentler, öğretim görevlilerinin verdiği rapor arkeolojik açıdan, şehircilik ilkeleri ve planlama açısından, tarım açısından, bitkisel çeşitlilik açısından, orman açısından, ulaşım açısından, çevre mühendisliği açısından burada kapsamlı ÇED incelemesi yapılmalıdır yönünde. Yani ÇED gerekli değildir raporu vermek burası için ok doğru değil. Bütün teknik yönlerden bakıldığında bu alanın sürdürülebilir turizm açısından, deniz turizmi açısında ve gelecek kuşakların teminatı olması açısından mutlaka çok iyi irdelenip değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Yani bu da bizim açtığımız davalarda ne kadar haklı olduğumuzun bir ispatı olacak.” 

BÜTÜN MÜCADELEMİZ SAYIN TURİZM BAKANINA KARŞI YAPILMAKTADIR 

“Bütün mücadelemiz sayın Turizm Bakanına karşı yapılmaktadır” diyerek açıklamasında devam eden Mustafa Demiröz, şu ifadeleri kullandı: 

“Sayın Turizm Bakanımızın sahip olduğu bu firmanın ve sayın Turizm Bakanının mecliste yapılan tartışmalar ışığında bir televizyon kanalına çıkarak söylediği sözlerden dolayı da bu konunun direk tarafı olduğunu beyan etmiştir. Bütün mücadelemiz sayın Turizm Bakanına karşı yapılmaktadır. Sayın bakanımız bu ülkenin turizm geleceğini, turizminin gelişmesini ve korumasını sağlayacak olan en önemli kurumun başındadır. Ama baktığımızda gördüğümüz şudur ki kendi şahsi çıkar ve menfaatleri veya kendi firması için verilmiş olan bu tahsiste bütün kamuoyunun, bütün denizcilerin ve herkesin karşı çıkmasına rağmen mahkemelerin de aynı şeyi söylemesine rağmen hala bu ısrarında devam ediyor. Bize göre kendi bakanlık gücünü kullanarak ek tahsis olarak 25 dönüm daha kamu malından tahsis alanı istemektedir. Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Bugün mavi yolculuk sürdürülmek isteniyorsa en önemli değerlerimiz olan koylarımızın bakir ve doğal güzelliklerinin bu şekilde korunup gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Mavi yolculukta elimizde sadece Gökova Körfezi kaldı.” 

SAYIN BAKAN GELİN BU YANLIŞTAN DÖNÜN! 

Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a çağrıda bulunarak şu ifadelere yer verdi: 

“Sayın bakandan bir ricamız var. Bu ricamızı sadece biz denizciler değil, bundan sonraki gelecek kuşakların sözcüsü olarak söylüyoruz. Sayın Bakan gelin bu yanlıştan dönün. Bu yapılacak olan yanlışın telafisi yok. Ödemiş olduğunuz bedel ne olursa olsun kaybedilecek olan değerin bunun yanında hiçbir önemi yok. Gelin bu güzellikleri bozmayalım. Bu güzellikleri biz nasıl kullandıysak gelecek kuşaklar da yüzyıllar boyunca kullanmaya devam etsin. Deniz turizmini geliştirmek, korumak sizin göreviniz. Ama bu görevinize rağmen siz, bunları yok edici, bozucu davranışlar içerisinde oluyorsunuz. Burada koruyucu olan ana güç devlettir. Bunları devlet engeller. Ama baktığınız zaman bizler vatandaş olarak devlete karşı korumaya çalışıyoruz. Gelin bu işten vazgeçin size tesis yapmanız için bir başka yer arayalım. Gökova’nın güzel koylarını yapılaşmadan uzak tutalım.” 

DEMİRÖZ, BAKAN ERSOY’A CEVAP VERDİ 

Toplantıda basın mensuplarının sorduğu soruları da yanıtlayan Mustafa Demiröz, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı bir televizyon programında bahsedilen bölgenin Kissebükü değil, Adalıyalı olduğunu ifade etmesi ile ilgili de konuştu. Demiröz şöyle dedi: 

“Bakan bey burada konuyu karıştırarak kafaları bulandırmak istiyor. ‘Orası Kissebükü değildir, 1-2 mil ötedeki başka bir koydur, Adalıyalıdır’ dedi. Doğrudur ama biz yerelde o bölgeyi Kissebükü diye adlandırırız. Tüm denizcilerimiz bunu böyle bilir. Adalıyalı bu tahsislerden sonra daha fazla konuşulmaya başlanan alandır. Biz oranın tamamına Kilisebükü veya Kissebükü deriz. Yani orası bir bütündür. Kissebükü’nde arkeolojik alanlarla Adalıyalı’daki arkeolojik alanlar da bir bütündür. Adalıyalı’da tahsis edilen alanlarda 1. Derece arkeolojik alanlar mevcuttur. Ayrıca sayın bakan ‘Burası benim bakanlığım döneminde değil, 2005 döneminde alınmış bir tahsisti, yeniden gündeme getiriyorlar.’ dedi. Gündeme getiren aslında biz değiliz, yapılanlar bunu gündeme taşıyor. Mahkemeler planları iptal ettikçe siz yeni planlarla bir şeyler yapma gayreti içerisinde olursanız bunlar her zaman gündem olacaktır. Biz de her zaman bunu peşinde olacağız. Artı, daha önce verilmiş tahsise ilave olarak sizin bakanlığınız döneminde son yaptığınız planda 25 dönüm daha ek tahsis istiyorsanız.” 

ÇARESİZ HİSSETMİYORUZ 

Demiröz, “Kendimizi çaresiz hissetmiyoruz. Hukuksal yönden de baktığımızda bu süreç gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Uzmanlar bu alanda yapılacak tesisin çevreye, mavi yolculuğa zarar vereceğini söylüyor. Bunlar mahkemece dikkate alınacak. Sadece dikkate alınmadığı yer Turizm Bakanı veya Bakanlığı” şeklinde konuştu. 

Basın toplantısına katılan Bodrum Deniz Ticaret Odası ve Bodrum Denizciler Derneği vekili Av. Betül Sümer Cinmen ise dava süreçleriyle ilgili şu bilgileri aktardı: 

“Adalıyalı’da sürmekte olan davalar, tahsise dayalı olarak yaptırılan imar planlarının iptali davaları. 25.000, 5.000 ve 1.000 ölçekli planın iptali davası. O kazanıldı ama yine aynı ölçek sebebiyle dava açacağız. Yeni yapılacak 25 dönümlük tahsisle ilgili de yapılan planın askı süreci içindeyiz. Buna da itiraz edeceğiz. Bizim açtığımız davalarda vurguladığımız şey, bölgenin böyle bir yapılaşmayı kaldırmayacağı, bunun uluslararası yasalara aykırı olduğu ve çevre yasalarına aykırı olduğunu iddia ediyoruz. Bilirkişi yapan heyetlerin de verdiği raporlarda burada asla yapılaşma olmamalı şeklinde. Yani bütün süreç hukuken lehimize devam ediyor. Fakat onlar şu ana kadar hiçbirini kale almadılar. Alan genişleterek, yeni plan yaparak uygulamalarını sürdürüyorlar. Umarız vazgeçecekler.” 

Kaynak: Kenttv

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ